Visits: 78

Termogrāfija ir infrasarkanā starojuma vizuāls attēlojums ar termokameras palīdzību, kas nosaka virsmas temperatūru un attēlo to plaknē, izmantojot krāsu skalu – siltākas vietas iezīmējot sarkanas, bet aukstākas zilā krāsā.

Termogrāfijas priekšrocība ir tā, ka tā atklāj slēptos enerģijas zudumus, piemēram, būvniecības nepilnības vai ekspluatācijas laikā radušos bojājumus. Veicot termogrāfiju, speciālists ar termogrāfijas kameru apseko ēku, iekštelpas un ārpuses elektriskās ierīces. Vietās, kur ir siltuma noplūde, attēls iekrāsojas sarkans. „Redzot, cik daudz ir problemātisko vietu, kur aizplūst siltums, saimnieki bieži jūtas pārsteigti un tas notiek arī pēc būvdarbu pabeigšanas.

Termogrāfija, siltuma attēlveidošana jeb siltuma video ir infrasarkana attēla veidošana. Termogrāfiskas ierīces nosaka starojumu elektromagnētiskā spektra robežās (aptuveni 900 -1`400 nanometri jeb 0,9 — 14 um) un dod šī starojuma attēlu.Tā kā infrasarkano starojumu izraisa visi priekšmeti, kuru pamatā ir to temperatūra, tad saskaņā ar melnā ķermeņa starojuma likumu, termogrāfija ļauj “redzēt” apkārtējo vidi ar vai bez saskatāma apgaismojuma palīdzību. Starojuma apjoms, ko izstaro objekts, palielinās, paaugstinoties temperatūrai, tādēļ termogrāfija ļauj saskatīt temperatūras izmaiņas. Lietojot termogrāfisko ierīci var redzēt cik labi silti priekšmeti izceļas uz vēsāku objektu fona, piemēram, cilvēki un siltasiņu dzīvnieki apkārtnē kļūst viegli saskatāmi gan dienā, gan naktī, bet nekvalitatīvi nosiltinātas ēku fasādes vietas ir radikāli citā krāsā nekā fasāde.

Ja tiek plānota ēkas renovācija, termogrāfiju iesakām veikt gan pirms plānotās renovācijas (lai noteiktu problēmzonas), gan pēc tās (lai pārliecinātos par materiālu siltumizturību, par iespējamajām nepilnībām un kopējo būvdarbu kvalitāti, ko ir īpaši svarīgi novērtēt pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā).

Termokamera Flir i50 ir infrasarkano staru kamera ar momentāno attēlu uzņemšanas un ierakstīšanas (REC) funkcijām.
Ar šīs iekārtas palīdzību ir iespējams noteikt būtiskākās siltumenerģijas zudumu vietas Jūsu būvobjektā. Tādējādi ir iespējams nonākt pie potenciālajiem energoefektivitātes pasākumiem un enerģijas izmaksu samazinājuma.
Šo iekārtu izmantojam gan siltumapgādes sistēmu auditu, gan dzīvojamo ēku energoauditu veikšanā un realizēto siltināšanas projektu pārbaudē..
 

Vairāk par realizētiem energoefektivitātes projektiem atradīsiet informāciju šeit: https://latsolar.lv/blog/

Būsim priecīgi Jums palīdzēt! Sazinieties ar mums, lai pieteiktu termogrāfijas pakalpojumu:

e-pasts: ivo@koksne.com, vai pa tālruni piezvanot šefam: +371 29299754

© 2023 KOKSNE.ORG