Visits: 10

Šīs rokasgrāmatas nolūks ir izglītot projektētājus, būvniecības speciālistus un būvizstrādājumu ražotājus par projektēšanas principiem daudzstāvu koka ēku būvniecībai, tostarp jumtiem, sienām un grīdas risinājumu mezgliem.
Šī ceļveža 2. versija ietver izvērstu aprakstu par ugunsdrošību,daudzstāvu koka būvniecības sistēmu piemērus un balkona mezglu projektēšanas paraugus. Turklāt visā rokasgrāmatā ir pieejami jauni fotoattēli un ilustrācijas, – šis ir izdevums, kas ir pavisan nesen publicēts.
Šīs rokasgrāmatas autors ir “RDH Būvzinātne” izdevniecība un resursi, kuri tika izmantoti šī dokumenta kompilēšanai, ir iekļauti šīs rokasgrāmatas sadaļā: atsauces un papildu resursi rokasgrāmatas beigās.
Šis ceļvedis ir lietojams kopā ar “CLT koka ēku mitruma riska pārvaldības stratēģijas rokasgrāmatu”, ko arī izdevusi “RDH Būvzinātne” izdevniecība un CLT kā Latvijā jaunam būvveidam un atbilstoši mūsu mitrajam klimatam šo stratēģiju pielietošanai ir milzu nozīme, lai koka būves būtu drošas un lietojamas bez mitruma kaitējuma nodarīšanas koka konstrukcijām.
Projektētājiem katrā DOP daļā būtu jāiekļauj koka būves mitruma menedžmenta sadaļa.

© 2023 KOKSNE.ORG