Visits: 34

Ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšana pirms nekustamā īpašuma iegādes.

Ekoloģiskās arhitektūras biedrība saviem klientiem piedāvā palīdzību nekustamā īpašuma iegādē, pirms tā iegādes veicot tehniskā stāvokļa ekspertīzi gan jauniem, gan arī lietotiem namīpašumiem:

 1. Tiek veikts ēkas tehnisko apsekojums, nosakot problemātiskās vietas ēkas konstrukcijās, arhitektūras risinājumos.
 2. Tiek apsekotas visas ēkas inženierkomunikācijas: ūdensvads un kanalizācija, elektroinstalācija, siltumapgādes iekārtas u.c. inženiertīkli.
 3. Problemātiskās vietas tiek dokumentētas  un klientiem tiek sniegta pilna tehniskā atskaite par iespējamiem riskiem un to novēršanas izmaksām.
 4. Tiek novērtēta ēkas energoefektivitāte un sniegtas rekomendācijas tās uzlabošanai. nepieciešamības gadījumā tiek izstrādāts energoaudits un ēkas pagaidu energosertifikāts.

Auto iegādi Jūs uzticat ekspertam, bet ēka ir ilgtermiņa pirkums un šeit daudz svarīgāk uzticēties savas nozares profesionāļiem un iegūt pilnu pārskatu par nepieciešamajiem ieguldījumiem. Nekustamā īpašuma vērtējums domāts bankai, bet ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšana domāta Jums, lai pieņemtu svarīgu lēmumu – pirkt vai nepirkt nekustamo īpašumu.

Papildus ziemas periodā varam nodrošināt ēkas termogrāfisko atskaiti, kura gandrīz vienmēr palīdz vienoties par labāku iegādes cenu. Praksē pārbaudīts!

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums pirms būvprojektēšanas uzsākšanas.

Tehniskās apsekošanas atzinums ietilpst dokumentu paketē, kas tiek sniegta būvvaldē gan pie energoefektivitātes paaugstināšanas projektu izstrādes, gan ēku atjaunošanas projektiem. Tehniskās apsekošanas atzinums ( TAA sadaļa ) tiek izstrādāts uz 35-40 lapām saskaņā ar  Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvu LBN 405-21. Regularitāte un apsekošanas atzinuma nepieciešamība ir atkarīga no objekta izmantošanas funkcijām, stāvokļa un būvniecības procesu posmiem. Bieži vien tehniskā apsekošana tiek uztverta kā formāls pasākums, tomēr pēdējo gadu pieredze un Būvniecības valsts kontroles biroja izveide pierāda par šī pasākuma būtiskumu.

Būvju tehniskā apsekošana nepieciešama šādos gadījumos:

 • Ēka ir bojāta dabas katastrofu rezultātā
 • Ēkā ir noticis ugunsgrēks vai eksplozija
 • Ēka tiek/tiks renovēta
 • Tikko veikti renovācijas vai restaurācijas darbi
 • Ēka ir jānodod ekspluatācijā
 • Ir pagājis ilgs laiks kopš pēdējās apsekošanas
 • Ir radušās aizdomas par problēmām

Zvaniet un piesakiet pakalpojumu pa tālruni: +371 29299754.

© 2023 KOKSNE.ORG