Visits: 17

Dzīvojamo un sabiedrisko ēku energoaudits tiek veikts ar mērķi noteikt labākos tehniskos un ekonomiski pamatotākos risinājumu ēku renovācijas gadījumā. Pirms tam parasti tiek veikts Tehniskais apsekojums, lai noteiktu ēkas konstrukciju piemērotību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. Veicot ieguldījumus ēku renovācijā nepieciešams būt pārliecinātam, ka energoefektivitātes pasākumi nesīs cerēto rezultātu, samazinot enerģijas patēriņu ēkās un uzlabojot iekštelpu komfortu.
Parasti dzīvojamo un sabiedrisko ēku energoauditā tiek novērtētās ēkas norobežojošās konstrukcijas (sienas, jumts, pagraba pārsegums), ēkas ventilācijas sistēma, apkures un karstā ūdens sistēmas. Energoauditu laikā tiek analizēta kā esošā situācija tā arī noteikti iespējamie energoefektivitātes pasākumi un tehniskie risinājumi, lai sasniegtu zemu enerģijas patēriņu un izmaksu par enerģiju samazinājumu.
Energoaudits ir dokumentu paketes, kuru iesniedz energoefektivitātes paaugstināšanai ALTUM programmā, neatņemama sastāvdaļa. Savas karjeras laikā esam izstrādājuši ne mazāk kā 50 energoefektivitātes paaugstināšanas projektus dzīvojamās un sabiedriskām ēkām, apstiprinājuši tos, veikuši autoruzraudzību un nodošanu ekspluatācijā.

Vairāk par šo mūsu darbības virzienu atradīsiet šeit: https://latsolar.lv/blog/

Būsim priecīgi Jums palīdzēt! Pirmā konsultācija ir bezmaksas un tajā piedalās arī energoauditors.

Sazinieties ar mums, lai norunātu pirmo konsultāciju:

e-pasts: ivo@koksne.com, vai pa tālruni piezvanot šefam: +371 29299754

© 2023 KOKSNE.ORG