Visits: 20

Šlēsvigas-Holšteinas Vācijas federālās zemes mežs sniedz būtisku ieguldījumu klimata aizsardzībā, izmantojot koksnes rezerves un piesaistot oglekļa dioksīdu, augot koksnei.
Šis resursa vērtīgais potenciāls attiecas arī uz būvniecības sektoru. Tāpēc tas ir Vācijas valdības deklarētais mērķis ir veicināt koksnes kā klimatneitrālas izejvielas attīstību, lai ilgtermiņā samazinātu CO2 veidošanos. Šlēsvigas-Holšteinas federālās zemes balva koka būvniecībā radīta kopā ar Hanzas pilsētu Hamburgu 2014. gadā, ar arhitektiem un plānotājiem sadarbībā ar Valsts mežsaimniecības un kokrūpniecības konsultatīvo padomi.

Konkurss noslēdzās ar apbalvošanas ceremoniju 3. Šlēsvigas-Holšteinas ietvaros Koka būvniecības dienās Neiminsterē un ar šiem paraugprojektiem iepazinās liels ieinteresēto ekspertu loks. Mēs ceram ka arī Latvijā mēs visi kādreiz rīkosim Koka būvniecības dienas un pārstrādāsim Latvijas mežos izaugušo koksni 100% uz vietas, balstot vietējo rūpniecību un vietējo nekustamā īpašuma sektoru.

Bet tagad pati balva .pdf grāmatas formā ( uzklikšķiniet un tā atvērsies ):

Avots: Informationdienst Holz
© 2024 KOKSNE.ORG