Visits: 15

Esam kļuvuši par Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK) biedru ar Nr. 21/LV/2023.

Ekoloģiskās arhitektūras biedrība aktīvi līdzdarbosies Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamerā Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK), informējot uzņēmumus par koksnes ilgtspējīgas izmantošanas pasākumiem un iespējām Latvijā.

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK) jau vairāk nekā divdesmit gadus ir pirmā kontaktpersona visiem, kas iesaistās ekonomiskajā sadarbībā starp Vāciju un Baltijas valstīm.

AHK ir vienīgā Vācijas ārējā ekonomiskā pārstāvniecība, kas aptver trīs valstis – Igauniju, Latviju un Lietuvu. Kaut arī šīm trim par vienotu Baltijas reģionu uztvertajām valstīm vēsturiski ir daudz kopīga, pastāv arī daudzas atšķirības, kas saistītas ar ekonomiku, tiesisko sistēmu, politiku un, protams, arī valodu un kultūru. Tādēļ Baltijas valstīs AHK biroji ar kopumā vairāk nekā 30 darbiniekiem atrodas visās trīs valstīs: Tallinā, Rīgā un Viļņā.

Šobrīd AHK ir vairāk nekā 470 biedruzņēmumi, tādējādi Vācijas un Baltijas valstu uzņēmumiem tā spēj nodrošināt izcilas tīklošanās iespējas. AHK fundamentālie zināšanu resursi par Vācijas tirgu būs noderīgi ikvienam Baltijas reģiona uzņēmējam, kurš vēlas uzsākt vai paplašināt uzņēmējdarbību Vācijā. Savukārt vācu uzņēmēji, kuri vēlas apgūt Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas tirgu, ar Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras palīdzību savam projektam atradīs vislabāko realizēšanas vietu kādā no šīm valstīm.

Vairāk informācijas par Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK) šeit: https://www.ahk-balt.org/lv/

© 2023 KOKSNE.ORG