Visits: 9

Publicējam sadaļā “Koka māju būvniecība” divas izcilas rokasgrāmatas”:

MOISTURE RISK MANAGEMENT STRATEGIES
FOR MASS TIMBER BUILDINGS
A guide for designers, construction professionals, and building developers

OCTOBER 2022 | V2.1

un

MASS TIMBER BUILDING ENCLOSURE
BEST PRACTICE DESIGN GUIDE
A guide for designers, construction professionals, and building developers

JUNE 2023 | V2.2

Šo rokasgrāmatu mērķis ir izglītot projektētājus, būvniecības speciālistus un būvizstrādājumu ražotājus par paraugpraksi projektēšanai un būvniecības stratēģijām CLT koka ēku būvniecībai un mitruma pārvaldībai būvniecības procesa laikā. Šajā rokasgrāmatā aprakstīti pasākumi, kurus projektēšanas un būvniecības grupai nepieciešams uzņemties, lai mazinātu riskus, kas saistīti ar CLT koka daudzstāvu ēku un atsevišķu koka ēku elementu, tostarp grīdu, pakļaušanu mitrumam būvniecības un jau apdzīvotības laikā. Šīs rokasgrāmatas 2. versijā ir iekļauti izvērsti rīki, kontrolsaraksti un norādījumi. Rokasgrāmata būs noderīga projektētājiem un būvniecības speciālistiem, kuri projektē un būvē CLT ēkas.

© 2023 KOKSNE.ORG